Duurzame energie is populairder dan ooit. Steeds vaker wordt er duurzame energie opgewekt door een samenwerking van buurt- en wijkgenoten. De stichting HIER Klimaatbureau heeft dit onderzocht en bekendgemaakt in de Lokale Energie Monitor.

Het aantal geregistreerde energiecoöperaties is in het afgelopen jaar gestegen van 262 naar 313, waar dit tien jaar geleden nog maar twaalf was. In totaal wekken alle lokale initiatieven een vermogen van ruim 138 megawatt op. Het aantal Nederlanders wat lid is van een lokale energiecoöperatie ligt net boven de 50.000. Hierbij wordt er voor het grootste gedeelte energie opgewekt met behulp van zonnepanelen en windenergie. Een kleiner deel gebruikt waterkracht en collectieve warmte. Aan het eind van dit jaar komt de eerste coöperatieve waterstroom volgens dit rapport het elektriciteitsnet op.

Verdeling in Nederland

Als er gekeken wordt naar het aantal inwoners van de provincies in Nederland zijn er in Friesland en Groningen relatief veel energiecoöperaties. Zo zijn er in het afgelopen jaar respectievelijk zes en elf coöperaties bijgekomen.

De eerste twee windcoöperaties werden dertig jaar geleden opgezet en de eerste energiecoöperatie (meer dan alleen windenergie) is ontstaan in 2007 en heet Texel Energie. Het productievermogen van de lokale coöperaties is dus zoals gezegd bijna 140 megawatt. Om dit in perspectief te plaatsen: de hoeveelheid opgewekte energie uit windenergie (zowel op zee als land) is bijna 4000 megawatt. In 2015 waren de lokale initiatieven goed voor 2-3% van de wind- en zonne-energie in heel Nederland. Opvallend is dat er de laatste jaren vooral veel coöperaties ontstaan zijn die zich richten op zonne-energie. Volgens het onderzoek komt dit doordat deze vorm van energie opwekken minder complex en minder kapitaalintensief is dan wind.

Energie vergelijken

Doe jij met jouw buurt niet mee aan een energiecoöperatie maar wil je wel jouw steentje bijdragen aan een duurzamere samenleving? Dan is het verstandig om energie te vergelijken op EasySwitch.nl en over te stappen naar een groene energieleverancier. Op www.EasySwitch.nl worden alle energieleveranciers onafhankelijk met elkaar vergeleken. Met het overstappen naar een nieuw energiecontract kan je tot wel 400 euro per jaar besparen op de energierekening.