Een huis verkopen is lang niet altijd eenvoudig. Niet alleen moet een koper gevonden worden, ook moet aan verschillende administratieve verplichtingen worden voldaan. Bijstand van een makelaar is daarom vaak een prettige ondersteuning. De makelaar neemt dan alle zaken rondom de huisverkoop over, van het vinden van potentiële kopers tot de uiteindelijke overdracht door de notaris. Hier krijgt hij uiteraard wel een vergoeding voor.

Diensten van makelaar om koper te vinden

Een makelaar kan op verschillende manieren ondersteunen bij het vinden van een koper. Allereerst heeft een makelaar vaak een grote hoeveelheid data over huizenprijzen, of toegang tot een dergelijke database, zodat op basis hiervan een realistische huizenprijs bepaald kan worden. Op deze manier wordt voorkomen dat met een te hoge prijs potentiële kopers worden weggejaagd, terwijl tegelijkertijd ook geen te lage prijs wordt gekozen.

Daarnaast zorgt de makelaar ervoor dat de verkoop van het huis op voldoende plekken wordt bekendgemaakt. Denk hierbij niet alleen aan traditionele methodes zoals krantenadvertenties, maar ook aan berichten op de site van de makelaar, huizenverkoopsites zoals Funda en sociale media. Makelaars kunnen veelal ook ondersteuning bieden bij het maken van professionele foto’s van de huizen voor deze advertenties. Ook kan een makelaar bijvoorbeeld een zogeheten ‘open huis’ organiseren, waarbij potentiële kopers zonder bezichtigingsafspraak het huis mogen komen bekijken.

Diensten van makelaar nadat een koper is gevonden

Is eenmaal een potentiële koper gevonden, dan begint het onderhandelingsproces. Veel mensen vinden onderhandelen over een prijs onaangenaam, zodat zij dit graag overlaten aan de makelaar. Uiteraard kun je wel aan je makelaar laten weten wat de bodemprijs voor je huis is. Tijdens het onderhandelingsproces houdt hij je op de hoogte van de vorderingen. Wordt een prijs overeengekomen, dan moeten nog de administratieve afhandelingen worden verricht. Zo moet een koopovereenkomst opgesteld worden en uiteindelijk ook een notaris worden ingeschakeld om de koop officieel af te handelen. Een makelaar zal er ook zorg voor dragen dat de woning wordt opgeleverd en meterstanden worden opgenomen.

Courtage aan makelaar

De makelaar ontvangt doorgaans geen vast tarief maar een vooraf afgesproken percentage van de verkoopprijs. Dit percentage wordt de ‘courtage’ van de makelaar genoemd en ligt doorgaans tussen de 1% en 2%. Een makelaar heeft zodoende ook een gezond eigenbelang om een zo hoog mogelijke verkoopprijs voor zijn klant te realiseren, aangezien het bedrag dat hij zelf dan als vergoeding ontvangt ook hoger is. Mocht de makelaar er niet in slagen om een geschikte koper voor het huis te vinden, dan hoeft de klant meestal alleen de door de makelaar gemaakte kosten te vergoeden.