Je hoopt dat het je nooit zal overkomen, maar het ontstaan van een brand behoort altijd tot de mogelijkheden. Daarom moet je, zeker wanneer je een bedrijf hebt, alle voorzorgsmaatregelen nemen om het ontstaan en schade bij een brand te beperken. Indien je een groter bedrijf hebt en er meerdere afdelingen zijn, moet je ervoor zorgen dat de afdelingen gescheiden zijn door brandwerende wanden, plafonds en deuren. Wanneer je brandwerende wanden en dergelijke gebruikt, zal een uitbreiding van een brand niet snel kunnen plaatsvinden en kan de schade in sommige gevallen beperkt worden. Ook voor de veiligheid van de personen is het belangrijk. Door de brandvertraging zijn de werknemers in staat om het pand tijdig te verlaten. Ook moet er gelet worden op de openingen die er zijn voor het doorvoeren van leidingen. Dus alles moet goed op elkaar worden afgestemd.

Regelingen die van toepassing zijn

Indien er door het bouwbesluit eisen worden gesteld aan de brandwerendheid zijn daarop dan de eisen van het bouwbesluit van toepassing. Er worden eisen gesteld aan de vuurbelasting. De vuurbelasting is de weerstand tegen branddoorslag. Brandwerende wanden van 60 minuten hebben een branddoorslag van 60 minuten. Dit is veilig genoeg om tijdig het pand te kunnen verlaten. Er wordt ook voor deuren momenteel gewerkt aan een Europese regelgeving waarbij de brandwerende kwaliteit en classificaties worden weergegeven. Hierbij kun je denken aan de EI30 en EI60. In Nederland heeft men voor wat betreft de regelgeving strengere normen omtrent de brandveiligheid en branddoorslag dan in de rest van de Europese Unie.

Afdelingen afscheiden met brandwerende deuren

De verschillende afdelingen moeten ook afgescheiden kunnen worden met brandwerende deuren. Een goede branddeur kan de vuurzee tijdelijk tegenhouden. Er zijn verschillende branddeuren. Je hebt branddeuren die het 30 minuten en 60 minuten volhouden. Dat is dus de tijd die aan een deur wordt gesteld voordat de brand kan doorslaan naar de ernaast gelegen afdeling. Het afscheiden heeft hoofdzakelijk als doel om het gebouw voor een bepaalde manier brandveilig af te sluiten zodat de vluchtwegen gebruikt kunnen worden.

Je zal een deur, wanneer hij is opgenomen in de bouw, niet zomaar op eigen houtje kunnen verplaatsen. Eenmaal geplaatst, mag je er niets aan veranderen. Je mag niet zomaar aanpassingen aanbrengen. Indien er ondeskundige aanpassingen worden gedaan, is het mogelijk dat het testrapport ongeldig wordt verklaard. Dat kan, als er brand uitbreekt, vergaande gevolgen hebben. Een verzekering zal kunnen besluiten om geen betaling te verrichten. Indien er aanpassingen moeten worden aangebracht zal je dat door een gespecialiseerd bedrijf moeten laten verrichten.

Een brandschuifdeur is een schuifdeur die op een wand is bevestigd of in de wand. De rail waarin de schuifdeur hangt loopt af in de sluitrichting. Door middel van een magneet wordt de deur op zijn plaats gehouden. Zodra de deur losgemaakt wordt van de magneet zal de deur automatisch afsluiten. Doordat de deur in de wand is weggewerkt kunnen de openingen tussen de verschillende afdelingen groot worden gemaakt. De deuren vallen bij het dichtgaan in een slagprofiel zodat er een rook- en vlamdichte afdeling ontstaat. Brandschuifdeuren zijn zwaar. De constructie waarin een dergelijke deur wordt opgehangen zal aan bepaalde eisen moeten voldoen. De veiligheid staat altijd op de eerste plaats.